Skip to content

Τα πρακτικά της χτεσινής σύσκεψης των πολιτικών αρχηγών υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας

17/05/2012

ΚΑΡΟΛΟΣ ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ: Σύμφωνα με τις επιταγές του Συντάγματος, ερχόμαστε σήμερα με ένα και μόνο θέμα, τη συγκρότηση υπηρεσιακής κυβέρνησης, η οποία θα οδηγήσει τη χώρα σε εκλογές.

Εχω να σας κάνω μία πρόταση. Υπάρχουν ανοιχτά θέματα τόσο στο ΝΑΤΟ όσο και στην Ευρωπαϊκή Ενωση και θεωρώ ότι θα μπορούσε αυτά τα θέματα να τα χειριστεί κάποιος ο οποίος έχει ήδη στο παρελθόν χειριστεί φακέλους και στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ενωση, ιδιαίτερα στην Ευρωπαϊκή Ενωση και ιδιαίτερα τα οικονομικά θέματα, όπως είναι ο κ. Παπαδήμος.

Επικοινώνησα με τον κ. Παπαδήμο ο οποίος έχει μερικές αντιρρήσεις. Θα δεχόταν, όμως, αν ήταν η θέληση όλων των πολιτικών αρχηγών, να συνεχίσει το έργο και να διεξάγει με υπηρεσιακή κυβέρνηση τις εκλογές.

Θέλω τις απόψεις σας επ’ αυτού.

Ο κ. Σαμαράς έχει το λόγο.

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, εφόσον αποτελεί και πρότασή σας, εμείς δεν έχουμε αντίρρηση, λαμβανομένων υπόψη και των δυσεπίλυτων προβλημάτων, των δυσκολιών που έχει η χώρα στα θέματα της οικονομικής κυρίως, αλλά και της εξωτερικής πολιτικής. Σωστά αναφέρατε τη Σύνοδο Κορυφής στο Σικάγο στις 20 Μαΐου για τα ζητήματα του ΝΑΤΟ.

Βεβαίως, θα μπορούσε κανείς να μιλήσει για τα συν και τα πλην. Πιστεύω ότι υπερέχει η δική σας πρόταση με βάση το σκεπτικό που αναπτύξατε. Δεν θα είχε η Νέα Δημοκρατία αντίρρηση.

Το κυβερνητικό σχήμα θα πρέπει να είναι μικρό. Δεν χρειάζεται να υπάρχουν ούτε αναπληρωτές υπουργοί, ούτε υφυπουργοί. Βεβαίως η Νέα Δημοκρατία προτίθεται να αποσύρει τους δικούς της υπουργούς, αναπληρωτές υπουργούς και υφυπουργούς.

Το σημαντικό για μένα είναι ότι για λόγους σύνεσης και φρόνησης, θα πρέπει αυτή η υπηρεσιακή κυβέρνηση να ανταποκριθεί με ιδιαίτερη προσοχή απέναντι σ’ αυτά τα μεγάλα προβλήματα που έχει ο τόπος. Καταλαβαίνω ότι η πρότασή σας έχει να κάνει και με το αν συμβεί τίποτα έκτακτο στα οικονομικά – ένα Eurogroup – ο υπηρεσιακός πρωθυπουργός να έχει ήδη μια εμπειρία και να γνωρίζει τα θέματα. Αυτό το αντιλαμβάνομαι. Το ίδιο συμβαίνει και με τα εξωτερικά ζητήματα.

Εν πάση περιπτώσει, στο μέτρο που οι συνάδελφοι εδώ θα το δεχθούν και εγώ δεν έχω καμία αντίρρηση.

ΚΑΡΟΛΟΣ ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ: Ο κ. Τσίπρας έχει το λόγο.

ΑΛΕΞΙΟΣ ΤΣΙΠΡΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.

Αντιλαμβάνομαι την άποψη που λέει ότι πρέπει ο υπηρεσιακός πρωθυπουργός, η υπηρεσιακή κυβέρνηση, να μπορεί να χειριστεί τα ανοιχτά θέματα που θα έχει στη διάθεσή της μέχρι τις εκλογές. Είναι απολύτως ορθή. Τα ανοιχτά θέματα είναι τα ζητήματα της οικονομίας, οι σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ενωση, η παρουσία μας στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ.

Υπ’ αυτή την έννοια κατανοώ απολύτως την πρόταση του κυρίου Προέδρου για την παραμονή ως υπηρεσιακού πρωθυπουργού του σημερινού Πρωθυπουργού κ. Παπαδήμου.

Παρ’ όλα αυτά θα ήθελα να θέσω υπόψη σας την εκτίμηση ότι ο υπηρεσιακός πρωθυπουργός πρέπει να πληροί όλες αυτές τις προϋποθέσεις και ταυτόχρονα να μπορεί στο πρόσωπό του να αντανακλάται και ο νέος συσχετισμός δύναμης που διαμορφώθηκε στις 6 του Μάη.

Λαμβάνοντας και τα δύο υπόψη μας, θα θέλαμε να σας καταθέσουμε την πρόταση – αν συμφωνήσουν όλοι βεβαίως, γιατί αυτό είναι προαπαιτούμενο από το Σύνταγμα – να δεχθούμε για τη θέση του υπηρεσιακού πρωθυπουργού ένα πρόσωπο που έχει την εμπειρία, τη δυνατότητα να χειριστεί αυτά τα θέματα και να μπορεί να αντανακλά καλύτερα τους σημερινούς συσχετισμούς, τον Γεράσιμο Αρσένη.

Σε ό,τι αφορά τη σύνθεση της κυβέρνησης, νομίζω ότι θα συμφωνήσω με την άποψη να είναι μικρό σχήμα. Χρειάζεται να δούμε ενδεχομένως και ξεχωριστά τα πρόσωπα για τα κρίσιμα Υπουργεία. Υποθέτω ότι θα ήταν καλύτερο να ολοκληρώσουμε με τη συζήτηση για τον πρωθυπουργό και μετά να πάμε σε αυτό.

Θα ήθελα, όμως, εισαγωγικά να σας θέσω υπόψη μια σημαντική για εμάς επισήμανση. Θεωρούμε ότι η υπηρεσιακή κυβέρνηση δεν θα πρέπει να υλοποιήσει κρίσιμες αποφάσεις που κατά την πεποίθησή μας στερούνται νομιμοποίησης σε ό,τι αφορά την εφαρμογή μέτρων. Δηλαδή μέτρων που αφορούν μειώσεις μισθών, συντάξεων, ακυρώσεις συλλογικών συμβάσεων, μειώσεις δαπανών και ιδιωτικοποιήσεις.

Να γίνω πιο ακριβής. Πιστεύουμε ότι στο βαθμό που θα απαιτηθεί για την εφαρμογή ειδικότερα του ν. 4051, η έκδοση υπουργικών αποφάσεων και διαταγμάτων, η υπηρεσιακή κυβέρνηση να μην προχωρήσει στην έκδοσή τους έως ότου σχηματιστεί κυβέρνηση που θα έχει την εμπιστοσύνη της Βουλής.

Επιπλέον πιστεύουμε ότι μέχρι τη διενέργεια των εκλογών θα πρέπει να παγώσει κάθε διαδικασία σχετικά με την πώληση δημόσιας περιουσίας. Ειδικότερα, θέλουμε να σας επισημάνουμε πως είναι ιδιαίτερα κρίσιμο να σταματήσει μέχρι τη διεξαγωγή των εκλογών και τη δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης, που θα έχει την εμπιστοσύνη της Βουλής, κάθε διαδικασία στο Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου, στο λεγόμενο ΤΑΙΠΕΔ, καθώς και οι όποιες προετοιμασίες για τη μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων στο ΤΑΙΠΕΔ.

Αυτές είναι οι σκέψεις μας. Φαντάζομαι ότι εάν η συζήτηση επεκταθεί και στα υπουργεία, θα επανέλθουμε.

ΚΑΡΟΛΟΣ ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ: Το λόγο έχει ο κ. Βενιζέλος.

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, συμφωνώ με την πρότασή σας ότι θα πρέπει να διατηρηθεί ο κ. Παπαδήμος στην πρωθυπουργία για την περίοδο προς τις εκλογές, ως υπηρεσιακός πρωθυπουργός, εφόσον αυτή είναι η δική σας εκτίμηση, εφόσον ο ίδιος συμφωνεί και εφόσον υπάρχει βεβαίως και η ομοφωνία των αρχηγών των πολιτικών κομμάτων, όπως προβλέπει το άρθρο 37 του Συντάγματος.

Πρόκειται να διεξαχθούν διεθνή γεγονότα, στα οποία χρειάζεται μία επαρκής εκπροσώπηση της χώρας και στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ και στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ενωσης και μία γνώση των οικονομικών διαδικασιών.

Δεν συμφωνώ με την πρόταση που υπέβαλε ο κ. Τσίπρας για τον κ. Γεράσιμο Αρσένη. Θεωρώ ότι η πρόταση αυτή θα είχε νόημα στις συζητήσεις για το σχηματισμό κυβέρνησης που θα διεκδικούσε ψήφο εμπιστοσύνης. Η πρόταση αυτή έχει κομματικά χαρακτηριστικά. Είναι σίγουρα προϊόν των επαφών που είχε ο ΣΥΡΙΖΑ με την κ. Κατσέλη.

Δεν έχουμε σκοπό να ενθαρρύνουμε μέσω του θεσμού της υπηρεσιακής κυβέρνησης τέτοιου είδους πολιτικές συμφωνίες, οι οποίες εξυπηρετούν μικρές κομματικές σκοπιμότητες, οι οποίες είναι πολύ κάτω από το επίπεδο αυτής της θεσμικής συζήτησης που διεξάγεται.

Επίσης είναι προφανές ότι η υπηρεσιακή κυβέρνηση είναι υπηρεσιακή κυβέρνηση και ασχολείται με τις τρέχουσες υποθέσεις. Δεν αναλαμβάνει δεσμεύσεις, παρά μόνο αν αυτό είναι απολύτως επιβεβλημένο. Αν υπάρξει κάποιο έκτακτο και σοβαρό θέμα, ζητά και τη διαβούλευση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τους αρχηγούς των κομμάτων.

Προφανώς δεν θα εκδοθούν κανονιστικές πράξεις και κανονιστικά διατάγματα. Ηδη, απ’ ό,τι έχω πληροφορηθεί, το διοικητικό συμβούλιο του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου αποφάσισε χθες να αναστείλει κάθε διαδικασία ενόψει των εκλογών.

Βεβαίως όλα αυτά θα τα δούμε μπροστά μας. Ολα αυτά είναι σώρευση προβλημάτων, τα οποία θα αντιμετωπίσει η επόμενη κυβέρνηση. Εν πάση περιπτώσει αυτό είναι το πλαίσιο μέσα στο οποίο κινούμαστε εμείς.

ΚΑΡΟΛΟΣ ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ: Ο κ. Καμμένος έχει το λόγο.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.

Οι Ανεξάρτητοι Ελληνες πιστεύουμε ότι πρέπει να γίνει η υπηρεσιακή κυβέρνηση με μη πολιτικό πρόσωπο. Θα μας επιτρέψετε να διαφωνήσουμε με την παραμονή του κ. Παπαδήμου. Θεωρούμε ότι θα πρέπει να ακολουθήσουμε τη διαδικασία που προβλέπεται για ανώτατο δικαστικό, είτε με τον αρχαιότερο είτε με τον Πρόεδρο κ. Πικραμμένο, στη θέση του υπηρεσιακού πρωθυπουργού.

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ: Είναι ο αρχαιότερος.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Μάλιστα.

Πιστεύουμε ότι θα πρέπει να αντικατασταθούν όλα τα πολιτικά πρόσωπα, οι υπουργοί.

Θέλω να προτείνω για το Υπουργείο Εξωτερικών, για το ευαίσθητο θέμα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, τον καθηγητή κ. Παναγιώτη Ηφαιστο, του Πανεπιστημίου Πειραιώς, και στο Υπουργείο Εθνικής Αμυνας…

ΚΑΡΟΛΟΣ ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ: Θα σας διακόψω…

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Να μην αναφερθώ στα ονόματα, κύριε Πρόεδρε;

ΚΑΡΟΛΟΣ ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ: Να τελειώσουμε παρακαλώ πρώτα το θέμα του υπηρεσιακού πρωθυπουργού.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Καλώς.

Πάντως, να αντικατασταθούν και στο Υπουργείο Εθνικής Αμυνας και στο Υπουργείο Εσωτερικών.

Οσον αφορά τα τρέχοντα θέματα, θα πρέπει να παγώσουν όλες οι διαδικασίες εκείνες οι οποίες αφορούν πώληση δημόσιας περιουσίας, ανοικτούς διαγωνισμούς. Δεν πρέπει να εκδοθούν υπουργικές αποφάσεις και διατάγματα, τα οποία θα δεσμεύσουν τη χώρα.

Κύριε Πρόεδρε, εμείς θα θέλαμε να είναι σαφής η οδηγία του Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών υπό την Προεδρία σας στην αντιμετώπιση του θέματος που πιθανώς θα προκύψει για την είσοδο των Σκοπίων με το όνομα «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στο Σικάγο.

Θα θέλαμε να εκφράσουμε την άποψη από αυτή τη διαδικασία να τεθεί μέχρι και βέτο στην πιθανότητα εισόδου της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας με το όνομα «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» στο ΝΑΤΟ.

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, με συγχωρείτε που παρεμβαίνω. Ξέχασα να τονίσω και εγώ – το θεώρησα αυτονόητο, γι’ αυτό το παρέλειψα – ότι πρέπει να αποσυρθούν οι υπουργοί, οι αναπληρωτές υπουργοί και οι υφυπουργοί που ανήκουν στο ΠΑΣΟΚ. Δεν θα ήθελα να παραμείνουν στην υπηρεσιακή κυβέρνηση, ακόμη και εάν αυτό ήταν μία υπηρεσιακή ανάγκη, η οποία θα σχηματιστεί υπό οποιονδήποτε υπηρεσιακό πρωθυπουργό.

ΚΑΡΟΛΟΣ ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ: Η κ. Παπαρήγα έχει το λόγο.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΠΑΡΗΓΑ: Κύριε Πρόεδρε, στην κατ’ ιδίαν συνάντηση που κάναμε, παρότι δεν ήταν αυτό το αντικείμενο της συζήτησης, σας είχα πει αν μπορούσε να μείνει η παρούσα κυβέρνηση ως υπηρεσιακή και χωρίς να κάνει κάποια πράξη. Δηλαδή να είναι αυστηρώς υπηρεσιακή κυβέρνηση. Δεν είχα ασχοληθεί με το όνομα του πρωθυπουργού. Είχα θέσει μόνο το θέμα του Υπουργού Εσωτερικών που έχει την ευθύνη της διεξαγωγής των εκλογών. Εκεί, χωρίς να επιμένω, με τον κ. Γιαννίτση δεν είχαμε παράπονα, γιατί με άλλους υπουργούς στο παρελθόν είχαμε στη διεξαγωγή των εκλογών. Μας είχαν τρελάνει κυριολεκτικά. Επειδή απ’ όσο ξέρω δεν είναι και υποψήφιος…

ΚΑΡΟΛΟΣ ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ: Οχι δεν είναι.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΠΑΡΗΓΑ: Πολιτική άποψη έχει, αλλά δεν με ενοχλεί αυτό γιατί ήταν εντάξει.

Εννοείται ότι όποια μορφή και εάν έχει η υπηρεσιακή κυβέρνηση – να το ξεκαθαρίσω αυτό – δεν μπορεί να υπάρχει πολιτική πράξη, ούτε και του παρελθόντος που υλοποιείται σε αυτό το διάστημα. Φυσικά εάν υπάρξει ένα ξαφνικό γεγονός, πρέπει να βρούμε τρόπο να αντιμετωπιστεί.

Οταν είχα πει να παραμείνει η υπάρχουσα κυβέρνηση ως υπηρεσιακή – βέβαια κάποια υπουργεία πρέπει οπωσδήποτε να αλλάξουν – σκέφτηκα πόσο δύσκολο θα ήταν να αρχίσουμε να συμφωνούμε στα πρόσωπα. Και είπα, ας πάει στην ευχή, καλύτερα να τελειώνουμε με αυτή την ιστορία, να μένουν τα ίδια πρόσωπα, εκτός αν κάποιος έθετε ζήτημα εμπιστοσύνης κ.λπ. για κάποιον λόγο. Εννοείται πως θα έπρεπε να παρθούν υπόψη τα ευαίσθητα υπουργεία.

Λαμβάνοντας υπόψη όλα αυτά και τη συζήτηση που έγινε, αλλά και ότι πραγματικά προκύπτουν ζητήματα όπως είναι το ΝΑΤΟ κ.λπ., καταλήγω στην εξής άποψη. Τυπική υπηρεσιακή κυβέρνηση. Ενδεχομένως η δική μου πείρα να μην είναι μεγάλη – δεν έχουμε κάνει κυβέρνηση – αλλά νομίζω ότι δεν είναι φοβερό στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ενωσης και του ΝΑΤΟ κατά τη γνώμη μου να μην υπογραφεί τίποτε. Ενας λαός βρίσκεται σε εκλογική διαδικασία.

Και δεν είναι μόνο το θέμα της FYROM. Εχουμε γενικότερες αποφάσεις του ΝΑΤΟ που αφορούν στρατιωτικές επιχειρήσεις, την «έξυπνη άμυνα» κ.λπ. Και οποιοσδήποτε να θέσει βέτο στο θέμα της FYROM, τα άλλα θα τα υπογράψει. Και οι υπογραφές δεν τηρούνται μέχρι την επόμενη που θα αναδειχθεί καινούρια κυβέρνηση.

Γι’ αυτό το λόγο συνηγορώ να είναι καθαρά υπηρεσιακή κυβέρνηση με υπηρεσιακό πρωθυπουργό δικαστικό.

Εκκρεμούν κάποια θέματα πληρωμών. Δεν ξέρω αυτό το μήνα ποια είναι. Εδώ τώρα τι θα πεις; Θεωρείται υλοποίηση απόφασης της προηγούμενης κυβέρνησης, όπου κάποιοι λένε ότι θα ανατραπεί το ένα ή το άλλο ή δεν ξέρουμε τι θα ανατραπεί; Θα έχουμε μία διαδικασία που θα πρέπει να πάρεις θέση για κάτι που αποφασίστηκε και δεν συμφωνείς. Αλλά και από την άλλη δεν υπάρχει η νέα κυβέρνηση ώστε να πεις «παίρνει την ευθύνη, πάει στη Βουλή και λέει δεν συμφωνώ με αυτό». Υπάρχουν ορισμένα λεπτά ζητήματα που δεν χρειάζεται να παρθούν αποφάσεις. Δεν βάζω λίστα ζητημάτων πολύ περισσότερο όσον αφορά τις ιδιωτικοποιήσεις κ.λπ. – διάβασα το πρωί στις εφημερίδες ότι ήδη έχει παγώσει η διαδικασία – ή οτιδήποτε άλλο που ενδεχομένως διαφεύγει και της προσοχής μας. Τώρα τι να σας πω; Στην περίπτωση που γίνει ένας σεισμός, αυτή η πολιτική προστασία χρειάζεται. Δεν αναφέρομαι όμως σε τέτοια θέματα.

Υπ’ αυτή την έννοια να βγει καθαρά υπηρεσιακή κυβέρνηση. Εχει κάποιο ρίσκο. Θα πάρουμε όμως την ευθύνη γι’ αυτό το διάστημα.

Θα ήθελα να σταθώ και στις προτάσεις που έγιναν και από την πλευρά του κ. Τσίπρα και από την πλευρά του κ. Καμμένου.

Κοιτάξτε να δείτε. Επειδή έχουμε ακούσει πολλά αυτό το διάστημα – που σε κάποιες διαδικασίες μετέχουμε και σε κάποιες όχι – εγώ δεν θα τολμούσα να έρθω και να σας προτείνω έναν άνθρωπο που έχω μια πολιτική επαφή για τις εκλογές ή έχω μια πολιτική φιλία. Δηλαδή, πρέπει να έχουμε και μια αίσθηση ότι εδώ έχει ο καθένας – ας πούμε – διαφωνία. Θα μπορούσα και εγώ να σας προτείνω έναν άνθρωπο που να μην είναι ταυτισμένος με το ΚΚΕ. Ε, τώρα παίζουμε; Αμα τον πρότεινα εγώ, ήταν ταυτισμένος, κρυφο-ΚΚΕ!

Οχι, το λέω, γιατί κοιτάξτε να δείτε. Διεκδικούμε, αλλά… Γιατί θα αρχίσει τώρα μια συζήτηση «προτάθηκε ο τάδε, είπαν όχι», θα αρχίσει μια ιστορία στα κανάλια. Με συγχωρείτε, δηλαδή! Ο κ. Αρσένης είναι πολιτική επιλογή του ΣΥΡΙΖΑ, πολιτική εκλογική. Ο άνθρωπος αυτός χρόνια έχει να εμφανιστεί. Δεν λέω ότι δεν έχει πολιτική σκέψη ή ότι δεν παρακολουθεί. Μάλιστα, εγώ δεν ξέρω πώς είναι και στην υγεία του. Πόσων ετών είναι;

ΑΛΕΞIOΣ ΤΣΙΠΡΑΣ: Μπορώ να σας διαβεβαιώσω γι’ αυτό, αν θέλετε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΠΑΡΗΓΑ: Δεν ξέρω. Εγώ δεν έχω κάνει επαφές μαζί του, αλλά επειδή ακούω διάφορα. Δεν έχω πρόβλημα ούτε ρατσίστρια είμαι ως προς τις νέες ηλικίες – καθαρό αυτό – ούτε ως προς τις μεγάλες. Απλώς, δεν έχω καμία επαφή με τον άνθρωπο.

ΑΛΕΞIOΣ ΤΣΙΠΡΑΣ: Περισσότερο είναι οικογενειακή ευθύνη.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΠΑΡΗΓΑ: Ούτε ρατσιστική θέση έχω ενάντια στους νέους για να πω «έξω οι νέοι» ούτε για να πω «κάτω οι ηλικιωμένοι».

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ: Είναι οικογενειακή μερίδα! Δεν είναι οικογενειακή ευθύνη.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΠΑΡΗΓΑ: Αλλά, κύριε Καμμένο, τώρα και εσύ από την οπτική του ονόματος της FYROM κάνεις την πρόταση. Να κάνω και εγώ μια δική μου οπτική που είμαι εναντίον του ΝΑΤΟ ριζικά; Να προτείνω και εγώ έναν…

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ: Εξοδο από το ΝΑΤΟ.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΠΑΡΗΓΑ: Οχι έξοδο. Θα πάει και – αν θέλεις – θα φέρει και όλες τις πληροφορίες που χρειαζόμαστε, πολύ περισσότερες απ’ ό,τι θα φέρει ο κ. Ηφαιστος, που θα τις είχα και εγώ από πρώτο χέρι. Με συγχωρείτε, δηλαδή!

Γι’ αυτό καμιά φορά δεν μετέχουμε, γιατί ξέρεις ότι υπάρχει ένας συσχετισμός δύναμης…

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Πάντως δεν είναι στο κόμμα μας ο κ. Ηφαιστος. Ετσι; Να το ξεκαθαρίσουμε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΠΑΡΗΓΑ: Λοιπόν, κοίταξε. Τον διαβάζω τον κ. Ηφαιστο. Διαβάζω και εσένα και κοίταξε να δεις τώρα…

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ: Είμαστε παλιοί, κύριε Καμμένο, εμείς τώρα και ξέρουμε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΠΑΡΗΓΑ: Ναι.

Κλείνω. Ακουσε να δεις. Οταν δεν προτείνουμε, καμιά φορά, έχεις μια ορισμένη δύναμη. Τώρα τι απαίτηση έχω εγώ; Και αν θέλεις, έχουμε και ριζικά διαφορετικές θέσεις. Εχω απαίτηση να δεχθείτε εσείς τώρα κάποιον που θα ήθελα εγώ; Να τον προτείνω για τι; Για να ρίξω ένα όνομα στο τραπέζι;

Να έχουμε και εμείς συναίσθηση και να βοηθήσουμε και τον Πρόεδρο να κάνει τη δουλειά του!

ΚΑΡΟΛΟΣ ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ: Οχι, όλοι μας να κάνουμε τη δουλειά μας.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΠΑΡΗΓΑ: Οχι, καταλαβαίνετε, σχολιάζω τις προτάσεις. Με συγχωρείτε.

ΚΑΡΟΛΟΣ ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ: Σας καταλαβαίνω, αλλά – όπως λέτε, συμφωνώ και εγώ – να καταλήξουμε κάπου.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΠΑΡΗΓΑ: Μετά θα πουν ότι το ΚΚΕ πάλι δεν πρότεινε, γιατί θεωρώ αδύνατο να συμφωνήσετε σε κάποιον. Αφήστε που δεν έχω και να προτείνω δηλαδή. Ποιον να προτείνω τώρα να πάει στο ΝΑΤΟ και που πρέπει να εκφράσει όλες σας τις θέσεις; Οποιος πάει δεν μπορεί να εκφράσει τις θέσεις του ΚΚΕ – έχουμε μια συναίσθηση – ή να πάει στην Ευρωπαϊκή Ενωση και να εκφράσει τις θέσεις του ΚΚΕ.

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ: Πάντως, στην προηγούμενη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ – επειδή μετείχα στη Λισαβόνα ως υπουργός Εθνικής Αμυνας – το πρόσωπο που έκανε εντύπωση ήταν ο Πρόεδρος Μεντβέντεφ της Ρωσικής Ομοσπονδίας …

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΠΑΡΗΓΑ: Δε μου λέει τίποτα εμένα.

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ: … ο οποίος μετείχε σε όλες τις διαβουλεύσεις.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΠΑΡΗΓΑ: Μα, γιατί να μην κάνει εντύπωση ο Μεντβέντεφ;

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ: Οχι, έτσι το λέω. Εχει αλλάξει ο κόσμος.

ΦΩΤΗΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ: Εχετε άποψη να τον προτείνουμε;

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΠΑΡΗΓΑ: Τώρα αυτά τα «έχει αλλάξει ο κόσμος» είναι ανάλογα με τα ίδια συμφέροντα. Αστο.

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ: Σωστό.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΠΑΡΗΓΑ: Εγώ δεν προτείνω, γιατί ξέρω ότι δεν έχω κάποιον που να μπορεί να χειριστεί τα ζητήματα και να εκφράζει την κυρίαρχη άποψη στην Ελλάδα. Γι’ αυτό δεν προτείνω. Δεν είναι γιατί δεν θέλω να αναμειχθώ σε προτάσεις.

ΚΑΡΟΛΟΣ ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ: Ευχαριστώ.

Ο κ. Κουβέλης έχει το λόγο.

ΦΩΤΗΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα είμαι σύντομος.

Η κυβέρνηση πρέπει να είναι υπηρεσιακή, να έχει τα χαρακτηριστικά της πολιτικής ουδετερότητας. Εγώ σας προτείνω να ακολουθήσετε τη διάταξη του άρθρου 37 του Συντάγματος. Ακριβώς υπηρετώντας αυτήν την πολιτική ουδετερότητα της υπηρεσιακής κυβέρνησης, δεν θα κάνω καμία πρόταση προσωποποιημένη. Διότι, αν έκανα τέτοια πρόταση, δεν θα εξασφαλιζόταν η πολιτική ουδετερότητα – που θέλω να έχει – της υπηρεσιακής κυβέρνησης και θεωρώ αυτονόητο ότι η υπηρεσιακή κυβέρνηση δεν μπορεί να προβεί ούτε στην έκδοση διαταγμάτων ούτε κανονιστικών πράξεων ούτε δηλαδή να κάνει ενέργειες, οι οποίες αποτυπώνουν δράση μιας κυβέρνησης που θα έπρεπε να έχει την έγκριση της Βουλής.

Σας ευχαριστώ.

ΚΑΡΟΛΟΣ ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ: Ο κ. Σαμαράς έχει το λόγο.

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, να πω ότι οι προτάσεις ονομάτων, κατά την άποψή μου, μπερδεύουν τη σημερινή κρίσιμη συνεδρίαση – όπου θέλουμε να τελειώνουμε, ώστε να μπει μπροστά η υπηρεσιακή κυβέρνηση – με το προεκλογικό κλίμα και την προεκλογική περίοδο. Δεν είναι σωστό αυτό.

Ακουσα από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας μια πρόταση. Σέβομαι το θεσμό. Δεν θα υπήρχε καμία διαφορά γι’ άλλες δυο – τρεις βδομάδες να μείνει ο κ. Παπαδήμος. Δεν το δέχεται ένας, πρέπει να σταματήσει εδώ η συζήτηση και νομίζω, κύριε Πρόεδρε, ότι πρέπει να κάνετε χρήση των δικαιωμάτων του άρθρου 37, συμφωνώντας και εγώ με τον Φώτη Κουβέλη για την ανάγκη ουδετερότητας να προχωρήσει αυτή η κυβέρνηση, βεβαίως πάντοτε ρίχνοντας ιδιαίτερη σημασία και ιδιαίτερη ματιά στα κρίσιμα Υπουργεία που είναι το Οικονομικών και το Εξωτερικών κυρίως.

ΚΑΡΟΛΟΣ ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ: Μάλιστα.

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ: Κυρίως αυτά τα δύο.

ΚΑΡΟΛΟΣ ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ: Ο κ. Τσίπρας έχει το λόγο.

ΑΛΕΞIOΣ ΤΣΙΠΡΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, εγώ δεν θα συμφωνήσω με την άποψη που εκφράστηκε ότι είναι μια διαδικασία σαν όλες τις άλλες, ότι πρέπει να επιλέξουμε υπηρεσιακό Πρωθυπουργό ακολουθώντας το άρθρο 37, όπου λέει ότι αν δεν καταλήξουμε σε ένα πρόσωπο κοινής αποδοχής, πρέπει να πάμε στον δικαστικό.

Το λέω αυτό, διότι η κατάσταση είναι κρίσιμη. Ολοι το αποδεχόμαστε αυτό. Βεβαίως θα μου πείτε «θα έχουμε τόσο σημαντικά γεγονότα μέχρι τις εκλογές που ενδεχομένως να είναι το κρίσιμο το ποιος θα τα διαχειριστεί;».

Δεν θέλω βεβαίως να είμαι μάντης κακών, κάθε άλλο. Το αντίθετο, πιστεύω ότι δεν θα έχουμε.

Παρόλα αυτά, νομίζω ότι θα ήταν προτιμότερο να συμφωνήσουμε όλοι σε ένα πρόσωπο που θα μπορούσε να έχει την ευχέρεια και τη δυνατότητα και την ικανότητα να διαχειριστεί κρίσιμα ζητήματα που ενδεχομένως να προκύψουν έως τις εκλογές που αφορούν τη σχέση της χώρας μας στο ευρωπαϊκό και διεθνές γίγνεσθαι. Υπ’ αυτή την έννοια, δεν πιστεύω ότι θα ήταν η καλύτερη δυνατή επιλογή να πάμε απευθείας σε δικαστικό Πρωθυπουργό, προτού εξαντλήσουμε κάθε δυνατότητα συμφωνίας σε κάποιο άλλο πρόσωπο.

Θα ήθελα να σας πω με ειλικρίνεια ότι η πρότασή μας για τον κ. Αρσένη δεν έχει καθόλου χαρακτηριστικά κομματικής συνεννόησης. Δεν με εντυπωσιάζει η άρνηση, αλλά με εντυπωσιάζει ο σχολιασμός, ιδίως όταν προέρχεται από τον κ. Βενιζέλο, που ο Γεράσιμος Αρσένης είναι ένα πρόσωπο που προέρχεται από το χώρο – ήταν Υπουργός σε κυβερνήσεις – του ΠΑΣΟΚ και είχε χειριστεί θέματα κρίσιμα, ήταν στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο χρόνια, ήταν Υπουργός Εθνικής Αμυνας – άρα, ξέρει τις σχέσεις με το ΝΑΤΟ – και βεβαίως έχει κάνει σε οικονομικά υπουργεία, άρα μπορεί να διαχειριστεί κρίσιμα ζητήματα οικονομικής πολιτικής που ενδεχομένως να προκύψουν και αφορούν τις σχέσεις της χώρας μας με την Ευρωπαϊκή Ενωση.

Δεν θέλω όμως να σχολιάσω περαιτέρω. Σέβομαι την άποψη του κ. Βενιζέλου. Δεν θέλω να τη σχολιάσω.

Εμείς καταθέσαμε μια πρόταση με αυτό το κριτήριο. Ειλικρινά, δεν μπορούσαμε να σκεφτούμε κάποια άλλη προσωπικότητα που ενδεχομένως να μπορούσε να γίνει αποδεκτή και να αποτύπωνε και το συσχετισμό δύναμης των πολιτικών δυνάμεων έτσι όπως εκφράστηκε στις 6 του Μάη, για να μπορέσει να διαχειριστεί αυτά τα κρίσιμα ζητήματα. Αν αυτή η πρόταση δεν γίνεται αποδεκτή, εμείς δεν θα είχαμε αντίρρηση να συνεχίσει να ασκεί τα καθήκοντά του και ως υπηρεσιακός ο κ. Παπαδήμος.

ΚΑΡΟΛΟΣ ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ: Ο κ. Βενιζέλος έχει το λόγο.

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, λυπάμαι, αλλά πρέπει και πάλι να εντοπίσω μια μεγάλη αντίφαση σε αυτά που λέει ο κ. Τσίπρας.

Χθες αποτύχαμε να συμφωνήσουμε σε μια οικουμενική πολιτική κυβέρνηση, η οποία να αποτυπώνει τους νέους συσχετισμούς και να κυβερνήσει τη χώρα για ένα εύλογο χρονικό διάστημα, προκειμένου να διαχειριστούμε μια κρίση, η οποία αυτή τη στιγμή είναι σε πλήρη εξέλιξη. Ηταν απολύτως αντίθετος να μπει σε μια τέτοια συζήτηση και έρχεται σήμερα – με αφορμή την εφαρμογή του άρθρου 37 – και λέει «θέλω οικουμενική, εκλογική, με πολιτικά χαρακτηριστικά και πολιτικό Πρωθυπουργό». Μα, αν μπορούσαμε να το πετύχουμε αυτό, γιατί να μην έμενε και ένα διάστημα αυτή η Κυβέρνηση, προκειμένου να διαχειριστεί τα θέματα και γιατί να πάμε αμέσως σε εκλογές;

ΑΛΕΞIOΣ ΤΣΙΠΡΑΣ: Μα, διαφωνείτε στον κ. Παπαδήμο;

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ: Οχι, όχι, δεν διαφωνώ στον κ. Παπαδήμο. Διαφωνώ στην πρόταση για τον κ. Αρσένη…

ΑΛΕΞIOΣ ΤΣΙΠΡΑΣ: Εντάξει, το κατάλαβα αυτό.

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ: …την οποία τοποθέτησα και σε ένα πλαίσιο πολιτικό και το οποίο είπα με μεγάλη ευθύτητα.

Από εκεί και πέρα, πράγματι βλέπω ότι ο κ. Τσίπρας, ο κ. Σαμαράς και εγώ συμφωνούμε στον κ. Παπαδήμο, αλλά βλέπω ότι η κα Παπαρήγα, ο κ. Καμμένος και ο κ. Κουβέλης διαφωνούν. Ως εκ τούτου, νομίζω ότι η λύση είναι μονόδρομος κατά το άρθρο 37, όπως και εγώ το έχω ερμηνεύσει και όλοι οι ομότεχνοί μου υπό την προηγούμενη, αλλά πάντοτε παρούσα, ιδιότητά μου την επιστημονική. Αρα, πρέπει να πάτε σε Πρόεδρο Ανωτάτου Δικαστηρίου, τον οποίο και θα επιλέξετε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΠΑΡΗΓΑ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα απλώς να προσθέσω κάτι.

ΚΑΡΟΛΟΣ ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ: Να δώσουμε πρώτα το λόγο στον κ. Καμμένο;

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΠΑΡΗΓΑ: Εντάξει. Αν θέλετε να πάμε με τη σειρά, δεν έχω αντίρρηση.

ΚΑΡΟΛΟΣ ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ: Να του δώσουμε το λόγο, γιατί χθες με μέμφθηκε ο κ. Καμμένος.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Δεν σας μέμφθηκα, κύριε Πρόεδρε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΠΑΡΗΓΑ: Βεβαίως, κύριε Πρόεδρε. Δεν έχω κανένα πρόβλημα.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Σας παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε. Ας δώσουμε το λόγο στην κα Παπαρήγα.

ΚΑΡΟΛΟΣ ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ: Ωραία. Τότε, η κα Παπαρήγα έχει το λόγο.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΠΑΡΗΓΑ: Κατ’ αρχήν, να σας πω τώρα και μία άλλη πλευρά. Από ορισμένα κόμματα έχει στοχοποιηθεί το πρόσωπο του κ. Παπαδήμου στη νέα Κυβέρνηση. Εμείς, όπως ξέρετε, δεν στοχοποιούμε ούτε Πρωθυπουργούς. Επειδή θεωρούμε πάντα ότι είναι μία συλλογική δουλειά, δεν στοχοποιούμε. Χωρίς να σημαίνει ότι ένας Πρωθυπουργός δεν έχει ευθύνη. Ομως, δεν είμαστε εκτεθειμένοι ως Κόμμα σε στοχοποίηση προσώπων.

Γιατί, όμως, δεν θα υποστηρίξω το να είναι ο κ. Παπαδήμος; Πιστεύω ότι θα υπάρξει στοχοποίηση στη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου. Ο κ. Παπαδήμος είναι Πρωθυπουργός μέχρι τώρα και χειρίζεται ζητήματα. Δεν νομίζω ότι μπορεί να τα καταφέρει σαν υπηρεσιακός Πρωθυπουργός, έτσι όπως θα διαμορφωθεί το προεκλογικό κλίμα. Καταλαβαίνω και φαντάζομαι ότι και ο ίδιος τέτοιους δισταγμούς έχει. Δεν έχω μιλήσει μαζί του, ούτε καν τον έχω συναντήσει. Τι φοβάμαι; Το ζήτημα δεν είναι ότι έχω περισσότερη εμπιστοσύνη σε έναν δικαστικό ή δεν έχω εμπιστοσύνη στον κ. Παπαδήμο, με την έννοια ότι αν του πεις «δεν θα κάνεις τίποτα», δεν θα κάνει τίποτα.

Στοχοποιήθηκε η Κυβέρνηση Παπαδήμου. Καλώς, λέω εγώ, αλλά όχι με την αιχμή στα πρόσωπα.

Τώρα, σαν υπηρεσιακός Πρωθυπουργός, με τη γνώση που έχει των πραγμάτων, αν θέλετε, εγώ πιστεύω ότι πολύ δύσκολα θα μπορεί να μην πιέζει για κάποιες αποφάσεις, όχι γιατί θέλει να γίνει το γινάτι του, αλλά με φαντάζεστε εμένα, για παράδειγμα, να είμαι υπηρεσιακή, να είμαι κάπου στη Βουλή να κάνω υπηρεσιακή δουλειά; Δεν μπορώ να έχω δύο «καπέλα», ένα υπηρεσιακό και ένα…

Δηλαδή, πιστεύω ότι ένας δικαστικός θα είναι πιο αναγκασμένος να πάρει γνώμες. Αυτό είναι. Υπ’ αυτήν την έννοια δεν θα συμφωνήσουμε. Τώρα, βέβαια, δεν ξέρω αν είναι υποχρεωτικό να είναι ομόφωνη η απόφαση, αλλά πολύ φοβάμαι ότι η προεκλογική προπαγάνδα θα είναι, τι να σας πω;

ΚΑΡΟΛΟΣ ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ: Ο κ. Καμμένος έχει το λόγο.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.

Κατ’ αρχήν, θέλω να επαναφέρω το θέμα για το αν υπάρχει δυνατότητα να παρθεί απόφαση, για να δοθεί σαφής εντολή για άσκηση μέχρι και βέτο για τη μη είσοδο της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας στο ΝΑΤΟ με το όνομα «Μακεδονία». Δεν υπήρξε απάντηση μέχρι τώρα. Το επαναφέρω, κύριε Πρόεδρε.

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ: Θα υπάρξει, θα υπάρξει.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Ωραία.

Θα ήθελα να ξεκαθαρίσω κατ’ αρχήν ότι δεν είναι κομματικές οι επιλογές των προσώπων. Δεν είναι καν μέλη των Ανεξαρτήτων Ελλήνων. Μάλιστα, με τον κ. Ηφαιστο που τον προτείνω στο υπουργείο Εξωτερικών, δεν έχω συναντηθεί και ποτέ στη ζωή μου. Γνωρίζω τα κείμενά του, γνωρίζω τις θέσεις του και πιστεύω ότι είναι κάποιος που θα μπορέσει με ρητή εντολή ως υπουργός Εξωτερικών της χώρας να τα αντιμετωπίσει. Πολύ ευχαρίστως θα δεχθούμε κι άλλες προτάσεις.

Οπως και στο υπουργείο Εθνικής Αμυνας – γιατί στο ΝΑΤΟ παίζει σημαντικό ρόλο ο υπουργός Αμυνας της χώρας – θα ήθελα να προτείνω τον πρώην αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Αμυνας, το στρατηγό κ. Γράψα, που είναι κάποιος στρατιωτικός και δεν έχει καμία σχέση με τους Ανεξάρτητους Ελληνες και ο οποίος μπορεί να χειριστεί κάλλιστα και το θέμα του ΝΑΤΟ, αλλά και θέματα που έχουν να κάνουν με την άμυνα της χώρας.

Θα ήθελα να επιμείνω στο θέμα του πρωθυπουργού. Εμείς διαφωνούμε με την παραμονή του κ. Παπαδήμου και πιστεύω ότι μία λύση του ανώτατου δικαστικού, συνεπικουρούμενου από υπουργούς που γνωρίζουν τα θέματά τους, είναι σημαντική.

Στο υπουργείο Οικονομικών θα πρέπει να υπάρξουν προτάσεις – και έχει σημασία να τις ακούσουμε – για κάποιον ο οποίος θα είναι υπηρεσιακός υπουργός και θα μπορεί να χειρίζεται τα θέματα της οικονομίας. Ομως, δεν υπάρχουν εντός των επομένων ημερών και τουλάχιστον μέχρι τις εκλογές θέματα που έχουν να κάνουν με υποχρεώσεις.

Κύριε Βενιζέλο, λόγω της προηγούμενης ιδιότητάς σας σας ρωτάω: Υπάρχουν κάποια θέματα τα οποία πρέπει να χειριστούν και πρέπει να δοθούν σαφείς κατευθύνσεις; Πρέπει κάποιος υπουργός Οικονομικών να είναι; Να μας ενημερώσετε.

Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.

ΚΑΡΟΛΟΣ ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ: Ο κ. Κουβέλης έχει το λόγο.

ΦΩΤΗΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, η πρότασή μου υπερασπίζεται αυτήν την ουδετερότητα που πρέπει να έχει η υπηρεσιακή κυβέρνηση. Γι’ αυτό, επαναλαμβάνω ότι δεν θα κάνω καμία προσωποποιημένη πρόταση για υπουργούς ή και για υφυπουργούς.

Ομως, πρέπει να θυμίσω γιατί πρέπει να αναδεικνύεται η ύπαρξη ή η μη ύπαρξη μίας πολιτικής συνέπειας. Στον κ. Παπαδήμο – και αυτά που λέω δεν αποτελούν αξιολόγηση του προσώπου, αλλά της ιδιότητάς του – είχαν και έχουν αποδοθεί ζητήματα πολιτικής ευθύνης αναφορικά με την πολιτική που άσκησε. Εμείς, για παράδειγμα, δεν δώσαμε ψήφο εμπιστοσύνης. Δεν είναι δυνατόν σήμερα να υπαναχωρώ απ’ αυτή τη θέση, όπως υπαναχωρεί ο κ. Τσίπρας που λέει «εάν δεν δεχθείτε τον κ. Αρσένη, δεχθείτε τον κ. Παπαδήμο». Ακριβώς αυτήν την πολιτική ουδετερότητα θέλω να υπηρετήσω και σας λέω ότι δεν αποτελεί αξιολόγηση του προσώπου του κ. Παπαδήμου.

Αποτελεί, όμως, αξιολόγηση αυτής της συνέπειας που διεκδικώ να υπάρχει και για την υπηρεσιακή, με το δεδομένο ότι είναι βραχύβια, δεν διεκπεραιώνει, δεν αντιμετωπίζει ζητήματα κανονιστικών πράξεων, διαταγμάτων, δηλαδή αποφάσεων κρίσιμου χαρακτήρα για τον τόπο μας.

ΑΛΕΞΙΟΣ ΤΣΙΠΡΑΣ: Θα ήθελα να κάνω μία διευκρίνιση, κύριε Πρόεδρε.

ΚΑΡΟΛΟΣ ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ: Παρακαλώ.

ΑΛΕΞΙΟΣ ΤΣΙΠΡΑΣ: Εγώ δεν σας είπα «δεχθείτε τον κ. Παπαδήμο». Είπα ότι εφ’ όσον δεν δέχεστε τον κ. Αρσένη, εμείς κάνουμε αποδεκτή την πρόταση του Προέδρου της Δημοκρατίας. Δεν κάλεσα να δεχθείτε εσείς. Δεν ήταν δική μας πρόταση.

ΦΩΤΗΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ: Εντάξει.

ΑΛΕΞΙΟΣ ΤΣΙΠΡΑΣ: Για να μην υπάρχει καμία αμφισημία, γι’ αυτό σας το είπα, κύριε Κουβέλη.

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, αν υπάρχει κάποιος δικαστικός, αυτός κάνει την κυβέρνηση, έτσι δεν είναι;

ΚΑΡΟΛΟΣ ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ: Βεβαίως.

Ορίστε, κύριε Σαμαρά, έχετε το λόγο.

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ: Εγώ θα ήθελα να πω πρώτα απ’ όλα ότι θεωρώ ότι φθάνουμε πια στη διαδικασία για τον Πρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας που θεωρώ ότι είναι και ο αρχαιότερος και ένας άριστος επιστήμων και ικανότατος άνθρωπος. Εν πάση περιπτώσει, είναι και η δικαιοσύνη η πολιτική πιο κοντά από την ποινική και την αστική, σε σχέση με τα προβλήματα του κόσμου και της πολιτείας.

Θέλω να πω μόνο το εξής: Δεν θεωρώ χρήσιμο αυτήν την ώρα να μπούμε σε θέματα ονοματολογίας και επιμένω ότι συμφωνώ με τον κ. Κουβέλη σ’ αυτό, διότι, αν μπούμε σε θέματα ονοματολογίας, το πρώτο κριτήριο το οποίο θα πρέπει να πρυτανεύσει, θα έπρεπε να είναι η συγκεκριμένη ετοιμότητα ενός ατόμου σε μία έκτακτη εξέλιξη να δώσει την έκτακτη λύση ή εν πάση περιπτώσει τη θετική παρουσία.

Θα έλεγα, λοιπόν, ότι αν με ρωτούσατε ποιος αυτή τη στιγμή θα μπορούσε να πάει με άνεση στο Σικάγο, για παράδειγμα, θα σας έλεγα ο νυν υπουργός των Εξωτερικών. Ομως, δεν είναι αυτό το θέμα. Δεν θα κάνουμε εμείς την κυβέρνηση. Θα την κάνει – ελπίζω με τέτοια κριτήρια σαφή και με εθνική πυξίδα – ο επόμενος πρωθυπουργός που πρέπει να είναι του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.

ΚΑΡΟΛΟΣ ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ: Ο κ. Βενιζέλος έχει το λόγο.

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, εφ’ όσον καταλήγουμε στο διορισμό προέδρου Ανωτάτου Δικαστηρίου ως υπηρεσιακού πρωθυπουργού, σύμφωνα με το Σύνταγμα διατηρείται σε ισχύ ο κανόνας για το διορισμό των υπουργών. Οι υπουργοί διορίζονται από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας με πρόταση και προσυπογραφή του πρωθυπουργού. Εγώ έχω υποστηρίξει επιστημονικά – και το υποστηρίζω και πολιτικά – ότι ειδικά στην περίπτωση αυτή ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει μία αυξημένη δυνατότητα παροχής συμβουλών προς τον πρωθυπουργό σε σχέση με την επιλογή των προσώπων. Ομως, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι αφ’ ης στιγμής διορίζεται ένας υπηρεσιακός Πρωθυπουργός, αυτός θα προτείνει τους υπουργούς του.

ΚΑΡΟΛΟΣ ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ: Μάλιστα.

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ: Αυτό επί της διαδικασίας.

Επί των ουσιαστικών ερωτημάτων που ετέθησαν, όπως ξέρετε, στην Ημερήσια Διάταξη της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ δεν περιλαμβάνεται ζήτημα εισδοχής των Σκοπίων. Αρα, δεν τίθεται ζήτημα εισδοχής. Και εάν στο περιθώριο τεθούν οποιαδήποτε ζητήματα, αυτά θα αντιμετωπιστούν στο πλαίσιο της εθνικής στρατηγικής και με την επιχειρηματολογία, η οποία λαμβάνει υπόψη και την απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης.

Αρα, πρέπει τα επιχειρήματά μας να είναι πιο έξυπνα επιχειρήματα από τα επιχειρήματα τα οποία προτάθηκαν το 2008…

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ: Ασφαλώς. Και να μην κάνουμε πίσω από τη Συμφωνία του Βουκουρεστίου.

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ: Προφανώς. Απλώς, πρέπει να θωρακίσουμε τα επιχειρήματά μας με έναν τρόπο ο οποίος είναι -ας το πούμε έτσι- πιο έντεχνος και ευφυής.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Η χρήση του τελικού πιθανού όπλου, αυτό δεν είναι το βέτο; Αυτό σας ρωτάω.

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ: Ναι, ναι. Και, επίσης, σε σχέση με το υπουργείο Οικονομικών, για να έχει απαντηθεί…

ΚΑΡΟΛΟΣ ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ: Νομίζω ότι ο κ. Καμμένος μιλά για το ενδεχόμενο να περιληφθεί το θέμα των Σκοπίων στην ατζέντα…

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ: Εντάξει, ναι.

ΚΑΡΟΛΟΣ ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ: …διότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει.

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ: Πάντως, η αντίδραση μετά την απόφαση της Χάγης, ήταν μία αντίδραση πολύ φιλική για την Ελλάδα και για τη δική μας άποψη. Επειδή συμβαίνει να έχω χειριστεί τα θέματα και ως υπουργός Αμύνης και ως υπουργός Οικονομικών, σας δίνω μία απάντηση.

Τώρα, η υπηρεσιακή κυβέρνηση αυτές τις τριάντα μέρες θα έχει να αντιμετωπίσει κάποια προβλήματα, μου είπατε, σε σχέση με το υπουργείο Οικονομικών; Ενδεχομένως το ζήτημα των τραπεζών, της ανακεφαλαιοποίησης. Αυτό να το ξέρουμε, διότι η κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών και η επιλεξιμότητά τους για τη χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το ευρωσύστημα είναι κάτι πολύ σημαντικό.

ΚΑΡΟΛΟΣ ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ: Ευχαριστώ πάρα πολύ.

Θέλω να κάνω μία παρατήρηση…

ΑΛΕΞΙΟΣ ΤΣΙΠΡΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, μου επιτρέπετε; Να επιλέξουμε τον πρωθυπουργό πρώτα και μετά…

ΚΑΡΟΛΟΣ ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ: Ορίστε;

ΑΛΕΞΙΟΣ ΤΣΙΠΡΑΣ: Να τελειώσουμε με το θέμα του πρωθυπουργού πρώτα.

ΚΑΡΟΛΟΣ ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ: Νομίζω ότι τελειώσαμε. Είναι η συνταγματική επιταγή. Ακολουθούμε τη συνταγματική επιταγή με τον κ. Πικραμμένο.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΠΑΡΗΓΑ: Εγώ μετά τον κ. Τσίπρα θέλω να κάνω μία παρατήρηση, αλλά όχι για τον πρωθυπουργό.

ΑΛΕΞΙΟΣ ΤΣΙΠΡΑΣ: Μπορώ να πω κάτι πάνω σ’ αυτό;

ΚΑΡΟΛΟΣ ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ: Παρακαλώ. Ορίστε.

ΑΛΕΞΙΟΣ ΤΣΙΠΡΑΣ: Το Σύνταγμα στο άρθρο 37 ορίζει ρητώς ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει να επιλέξει ανάμεσα σε τρία πρόσωπα, δηλαδή τον πρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας…

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ: Θα διαλέξει αυτόν που θέλει.

ΑΛΕΞΙΟΣ ΤΣΙΠΡΑΣ: …τον πρόεδρο του Αρείου Πάγου και τον πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ: Δεν εκφραζόμαστε εμείς οι αρχηγοί γι’ αυτό.

ΑΛΕΞΙΟΣ ΤΣΙΠΡΑΣ: Σύμφωνοι, εντάξει. Δεν θέλετε μια γνώμη; Να μην πούμε μια γνώμη, δηλαδή, επ’ αυτού; Θεωρείτε…

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ: Οχι. Νομίζω ότι θα φέρουμε σε δύσκολη θέση και τους δικαστικούς και τον πρόεδρο.

ΑΛΕΞΙΟΣ ΤΣΙΠΡΑΣ: Εντάξει. Απλά επισημαίνω ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει να επιλέξει ανάμεσα σε τρία πρόσωπα.

Οσον αφορά στο θέμα του ΝΑΤΟ και για να μην ξαναμιλήσω -αν μου επιτρέπετε, κυρία Παπαρήγα- και εγώ ήθελα να πω περίπου αυτά που είπε ο κ. Βενιζέλος. Στην ατζέντα – την οποία ατζέντα της Συνόδου εξ όσων γνωρίζω την καθορίζουν καθ’ ομοφωνία τα μέλη του ΝΑΤΟ – δεν έχει μπει το θέμα της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας. Ως εκ τούτου, εκτός κι αν υπάρξει θέμα αιφνιδιασμού – που δεν συνηθίζεται σε τέτοιες περιπτώσεις – δεν υφίσταται κάποιο πολύ σοβαρό ζήτημα.

Νομίζω ότι η στάση που πρέπει να ακολουθήσει και η υπηρεσιακή κυβέρνηση είναι η στάση που είχαμε κρατήσει μέχρι σήμερα σε ό,τι αφορά ένα πολύ σημαντικό θέμα, δηλαδή ότι εμείς ως χώρα επιδιώκουμε να λυθεί το θέμα της ονομασίας με κοινά αποδεκτή λύση, με γεωγραφικό προσδιορισμό. Από εκεί και πέρα, δεν χρειάζεται να επεκταθούμε παραπάνω.

Ομως, σε ό,τι αφορά τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, νομίζω ότι μας καλύπτει το γεγονός ότι δεν έχει μπει στην ατζέντα της Συνόδου αυτό το θέμα.

ΚΑΡΟΛΟΣ ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ: Μάλιστα.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΠΑΡΗΓΑ: Ωστόσο, αφού δεν είναι στην ημερήσια διάταξη, δεν υπάρχει και αντικείμενο συζήτησης.

Εάν μπει αιφνιδιαστικά, όποιος πάει, θα προβάλλει βέτο στο να μη συζητηθεί, γιατί δεν υπάρχει επίσημη ελληνική κυβέρνηση.

Η θέση μας είναι γνωστή, αλλά μην πάμε τώρα να συζητήσουμε αυτό το θέμα προεκλογικά.

ΚΑΡΟΛΟΣ ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ: Το λόγο έχει ο κ. Κουβέλης.

ΦΩΤΗΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ: Δεν θα πρέπει να αναδεικνύουμε θέματα τα οποία δεν υπάρχουν. Δεν είναι στην ημερήσια διάταξη. Εχουμε μια συγκεκριμένη στρατηγική ως χώρα. Σε κάθε περίπτωση, να αποτραπεί. Και είναι δυνατόν να αποτραπεί. Και εδώ είμαστε, εάν τυχόν θελήσει κάποιος να το εντάξει στην ημερήσια διάταξη, να το αντιμετωπίσουμε.

Ομως, σήμερα έχουμε δύο δεδομένα, την εθνική στρατηγική και το δεύτερο που έχουμε είναι ότι δεν είναι θέμα της ημερήσιας διάταξης.

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ: Είπαμε απλώς για την περίπτωση του αιφνιδιασμού.

ΦΩΤΗΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ: Αυτό είπα.

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ: Στην περίπτωση του αιφνιδιασμού, ασφαλώς πρέπει να υπάρχει βέτο εκείνη την ώρα. Αυτό δεν το συζητάμε.

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ: Εντάξει. Αυτονόητα πράγματα είναι αυτά.

ΦΩΤΗΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ: Αυτά είναι αυτονόητα πράγματα, κύριε Σαμαρά.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΠΑΡΗΓΑ: Μην αιφνιδιάζουμε με θέματα.

ΚΑΡΟΛΟΣ ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ: Να μιλήσω για κάτι που δεν είναι αυτονόητο ή μάλλον είναι αυτονόητο, αλλά δεν το συζητήσαμε; Θα πρότεινα η υπηρεσιακή κυβέρνηση να έχει μικρό αριθμό Υπουργών, όσο το δυνατόν μικρότερο.

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ: Ναι, κύριε Πρόεδρε, το είπαμε.

ΚΑΡΟΛΟΣ ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ: Να έχει όσο το δυνατόν μικρότερο αριθμό Υπουργών.

ΦΩΤΗΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ: Εγώ είμαι σύμφωνος, κύριε Πρόεδρε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΠΑΡΗΓΑ: Σύμφωνοι.

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ: Και εγώ συμφωνώ, κύριε Πρόεδρε.

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ: Ασφαλώς συμφωνούμε, κύριε Πρόεδρε.

ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Ασφαλώς.

ΑΛΕΞΙΟΣ ΤΣΙΠΡΑΣ: Ολοι συμφωνούμε, κύριε Πρόεδρε.

ΚΑΡΟΛΟΣ ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ: Να βάλουμε ένα «πλαφόν», όπως λέγεται;

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, μόνο οι Υπουργοί πρώτα απ’ όλα, τα πέντε πρώτα Υπουργεία.

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ: Νομίζω ότι τα Υπουργεία είναι δεκατέσσερα…

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ: Οσα είναι τα Υπουργεία.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΠΑΡΗΓΑ: Να πούμε δεκαπέντε, άντε δεκαεπτά, δεκαοκτώ.

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ: Να πούμε δεκατέσσερις;

ΚΑΡΟΛΟΣ ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ: Μάλιστα.

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ: Σε σχέση με τη διάλυση της Βουλής…

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΠΑΡΗΓΑ: Δεν είναι ανάγκη να έχει Αντιπροέδρους και διάφορα τέτοια.

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ: …και σε σχέση με την προκήρυξη των εκλογών, πότε βλέπετε να δημοσιεύεται το διάταγμα και πότε θα γίνουν οι εκλογές;

ΚΑΡΟΛΟΣ ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ: Νομίζω ότι σε μια συζήτηση που είχα με τον κ. Πετσάλνικο, είπαμε να διαλυθεί μέχρι την Παρασκευή, μεθαύριο.

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ: Εάν διαλυθεί μέχρι την Παρασκευή, πότε θα γίνουν οι εκλογές;

ΚΑΡΟΛΟΣ ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ: Τη 17η Ιουνίου;

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ: Για να γίνουν οι εκλογές τη 17η Ιουνίου, νομίζω ότι θα πρέπει να διαλυθεί την Κυριακή. Πρέπει να δείτε τις ημερομηνίες, γιατί θα πρέπει να υπάρχει το μέγιστο διάστημα των τριάντα ημερών. Αρα, να πάμε στις 17 Ιουνίου. Οπότε, θα πρέπει να υπολογίσετε την ημερομηνία δημοσιεύσεως του διατάγματος.

ΚΑΡΟΛΟΣ ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ: Ναι, ναι. Εντάξει. Είμαι σε επαφή με τον κ. Πετσάλνικο.

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ: Ωραία. Εντάξει.

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ: Επομένως, κύριε Πρόεδρε, λέμε για εκλογές στις 17 Ιουνίου.

ΑΛΕΞΙΟΣ ΤΣΙΠΡΑΣ: …και όχι στις 10 Ιουνίου.

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ: Οχι, στις 10 Ιουνίου.

ΦΩΤΗΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, αυτό ήθελα να ρωτήσω. Δηλαδή, αν υπάρχει το ενδεχόμενο να γίνουν συντομότερα οι εκλογές.

ΚΑΡΟΛΟΣ ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ: Δεν νομίζω. Συνταγματικά δεν μπορούμε. Η προθεσμία είναι…

ΦΩΤΗΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ: Μπορούμε. Συνταγματικά έχουμε τη δυνατότητα.

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ: Ομως, είναι οριακό.

ΚΑΡΟΛΟΣ ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ: Ακριβώς. Είναι αυτό που λέει ο κ. Βενιζέλος, είναι οριακό.

ΦΩΤΗΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ: Ε, ας φτάσουμε κάποτε και στα όρια.

ΚΑΡΟΛΟΣ ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ: Γιατί, τι σας πειράζει, δηλαδή, για εικοσιτετράωρα…

ΦΩΤΗΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ: Θα σας πω, κύριε Πρόεδρε. Δεν θέλω να υπάρχει για τη χώρα η εκκρεμότητα ακόμα και των επτά ημερών, της μιας εβδομάδας. Ομως, κρίνετέ το εσείς.

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ: Εάν μπορεί να φτάσει στις 10 Ιουνίου, αυτό είναι μια πολύ σοβαρή…

ΚΑΡΟΛΟΣ ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ: Θα το δούμε. Δεν μπορώ να σας πω.

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ: Αρκεί να μην παρακωλυθούν οι εξετάσεις και τα παιδιά.

ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Και εμείς συμφωνούμε για τις 10 Ιουνίου, κύριε Πρόεδρε, γιατί υπάρχει και μεγάλο πλήγμα στον τουρισμό ιδιαίτερα. Εάν γίνουν μέσα στο καλοκαίρι, στις 17 Ιουνίου, αυτή είναι μια ημερομηνία με μεγάλη διακίνηση τουριστών ιδίως στα νησιά και θα έχουμε προβλήματα.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΠΑΡΗΓΑ: Εάν τελειώσαμε μ’ αυτό το θέμα, κύριε Πρόεδρε, να σας κάνω μια ερώτηση; Οσον αφορά την ημερομηνία που θα γίνουν οι εκλογές, στις 10 Ιουνίου ή στις 17 Ιουνίου, εν πάση περιπτώσει, δεν βάζουμε ζήτημα. Κύριε Πρόεδρε, ήθελα να κάνω μια ερώτηση σε περίπτωση που μας τεθεί το θέμα της Χρυσής Αυγής. Είχατε καλέσει τη Χρυσή Αυγή;

ΚΑΡΟΛΟΣ ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ: Βεβαίως.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΠΑΡΗΓΑ: Α, και δεν ήρθε.

ΚΑΡΟΛΟΣ ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ: Ναι.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΠΑΡΗΓΑ: Εντάξει.

ΚΑΡΟΛΟΣ ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ: Πώς σκεφθήκατε ότι θα μπορούσα να παραβώ τις διατάξεις του Συντάγματος;

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΠΑΡΗΓΑ: Δεν άκουσα τίποτα. Με συγχωρείτε. Είπα μήπως μου διέφυγε εμένα από τα δελτία ειδήσεων. Ξέρετε, μπορεί να με ρωτούσαν.

ΚΑΡΟΛΟΣ ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ: Οχι, εκλήθη.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΠΑΡΗΓΑ: Δεν θα μιλούσα για λογαριασμό σας, αλλά δεν θα ήξερα τι να πω. Το κάνω καθαρά για να είμαι βέβαιη.

ΚΑΡΟΛΟΣ ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ: Οχι, είμαι πολύ συνεπής.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΠΑΡΗΓΑ: Εντάξει, είμαι ευχαριστημένη που δεν ήρθε, δεν το κρύβω, αλλά ήθελα να ρωτήσω.

ΑΛΕΞΙΟΣ ΤΣΙΠΡΑΣ: Θα παρουσιαστεί ότι αγωνιάτε για να συμμετάσχει!

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΠΑΡΗΓΑ: Οχι. Οταν με ρωτήσουν γιατί δεν ήρθε η Χρυσή Αυγή, τι θα πω; Θα μπορούσα να πω «ρωτήστε τον Πρόεδρο», αλλά…

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ: Ηταν χρήσιμη η ερώτηση.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΠΑΡΗΓΑ: Θα πω ότι μίλησα με τον Πρόεδρο και ότι εκλήθησαν. Είναι ένα πρόβλημα.

ΚΑΡΟΛΟΣ ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ: Αλλωστε, την τελευταία φορά είχατε και μεγάλο ενδιαφέρον να μην είναι δίπλα σας.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΠΑΡΗΓΑ: Θα το πω καθαρά ότι ελπίζω να μην είναι στην επόμενη Βουλή. Ομως, δημιουργεί ένα πρόβλημα. Δεν μπορεί να είναι τέσσερα χρόνια στη Βουλή και να μην είναι, ας πούμε, στο Προεδρικό Μέγαρο.

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ: Θα κάνουμε ένα διάλειμμα τώρα στις επαφές μας, κύριε Πρόεδρε, για μερικές μέρες λόγω των εκλογών.

ΚΑΡΟΛΟΣ ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ: Με την παράκληση, όμως, να μπορώ να σας ενοχλώ με το τηλέφωνο, εάν δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΠΑΡΗΓΑ: Κύριε Πρόεδρε, εννοείται – δεν λέω ότι θα συμβεί με μας ή ότι είναι σίγουρο – ότι αν δεν έχουμε εμπιστοσύνη σε ένα πρόσωπο, θα το πούμε. Ετσι δεν είναι;

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ: Εντάξει. Θα υπάρξει μέριμνα.

ΑΛΕΞΙΟΣ ΤΣΙΠΡΑΣ: Αυτό εδώ θέλει μία συνεννόηση. Συμφωνούμε στο ευαίσθητο μικρό εκλογικό σχήμα, σε λίγους Υπουργούς, αλλά ενδεχομένως – καταλαβαίνετε ότι δεν έχει νόημα να συνεχιστεί αυτή η κουβέντα – για κάποια κρίσιμα Υπουργεία, να έχουμε μία γνώμη.

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ: Νομίζω ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα συμβουλεύσει…

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΠΑΡΗΓΑ: Θα μας πει τα ονόματα και αν έχουμε ένσταση ή είναι κάποιος εκτεθειμένος, πώς να σας το πω τώρα…

ΑΛΕΞΙΟΣ ΤΣΙΠΡΑΣ: Ενδεχομένως και εγώ, ας πούμε, θα μπορούσα να πω κάποιες σκέψεις για κάποια πρόσωπα, αλλά δεν έχει νόημα. Αυτό θα το κάνουμε εκείνη την ώρα.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΠΑΡΗΓΑ: `Η στον Πρόεδρο καλύτερα…

ΦΩΤΗΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ: Οχι, διότι αν πείτε, κύριε Τσίπρα, δεν θα έχετε υπηρετήσει την πολιτική ουδετερότητα στην πολιτική. Γι’ αυτό να μην πείτε.

ΑΛΕΞΙΟΣ ΤΣΙΠΡΑΣ: Ναι. Απλώς, επισημαίνω την ανάγκη …

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΠΑΡΗΓΑ: Εγώ βλέπω ότι αν κάποιος είναι εκτεθειμένος σε κάτι, αν έχει εκτεθεί στο δημόσιο βίο εν πάση περιπτώσει, τότε τι θα γίνει;

ΚΑΡΟΛΟΣ ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ: Να το αφήσουμε στον πρωθυπουργό;

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΠΑΡΗΓΑ: Ναι, ευχαρίστως.

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ: Βέβαια. Νομίζω ότι έχει τη σωφροσύνη που απαιτείται.

ΚΑΡΟΛΟΣ ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ: Αλλωστε, έχει και το εχέγγυο της δικαστικής αντικειμενικότητας.

ΦΩΤΗΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, αν δεν έχετε αποφασίσει, θα πάτε κατά τη σειρά που ορίζει το Σύνταγμα στους δικαστικούς; Ποια θα είναι η επιλογή σας, όσον αφορά τους δικαστικούς;

ΚΑΡΟΛΟΣ ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ: Ναι. Νομίζω, όμως, ότι ο κ. Πικραμμένος είναι…

ΦΩΤΗΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ: Απλώς, αυτό ήθελα να ξέρω.

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Πρόεδρε.

ΚΑΡΟΛΟΣ ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ: Εγώ σας ευχαριστώ.

ΦΩΤΗΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ: Θα μας λείψετε βέβαια.

ΚΑΡΟΛΟΣ ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ: Σήμερα ήμασταν περισσότερο αποτελεσματικοί.

Σας ευχαριστώ.

Advertisements
No comments yet

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: